Het aanleggen van een goed WiFi netwerk is vaak moeilijker dan gedacht. De eerste aanleg is vrij eenvoudig. Soms wordt er een site-survey uitgevoerd. Gemeten wordt dan hoe het staat met de ontvangststerkte op verschillende plaatsen. Als dan de Access Points zijn geplaatst dan lijkt het goed te zitten met de Wifi ontvangst. 

Echter kunnen de problemen pas later ontstaan als daar in het begin geen rekening mee is gehouden. Denk aan de hoeveelheid mensen in een kantoor of lokaal en of mensen veel roamen  (van plaats verwisselen). Ook het type gebruik is belangrijk, denk VoIP (VoWiFi) of videoconferencing en hou rekening met het feit dat alle client apparatuur zoals smartphones en laptops van een andere kwaliteit zijn.

Om problemen te voorkomen is het naast een site-survey aan te raden om een spectrum analyze te doen om stoorbronnen op te sporen. Daarnaast is de SNR waarde van belang, de Signal to Noise afstand. Als die te klein wordt dan wordt de performance slechter.

De 2.4GHz band zit erg vol dus een vrij kanaal is niet te vinden. Toch moet je bij het ontwerp zoveel mogelijk de zgn. Adjacent Channel Interference vermijden. Dit zijn kanalen die elkaar overlappen. Er zijn er maar drie die dit niet doen, bijvoorbeeld 1, 6 en 11. ACI is erger dan CCI, Co Channel Interference. Dat zijn access points die op hetzelfde kanaal staan. Het liefst wil je clients ook naar de 5GHz band sturen.

Heb je veel met roaming te maken dan moet je er voor zorgen dat access points elkaar overlappen m.b.t. het signaal nivreau maar niet meer dan met ca. 5dBm verschil. Een client moet ze allebij kunnen ‘horen’.

Om al dit soort metingen te doen heb je software nodig. Mikrotrain beschikt over de juiste software en hardware en kan helpen bij het oplossen van problemen. Neem vrijblijvend contact op door hier te klikken.