WiFi is overal maar goede WiFi is er nog niet overal. Veel WiFi netwerken zijn gebaseerd op al wat oudere principes. Zo was het gebruikelijk het zendvermogen op maximaal te zetten voor de beste ontvangst. Ook werd het aantal apparaten dat in kon loggen op een access point nooit gelimiteerd. 

Beide punten zijn vaak achterhaald door de tijd. 

Het aantal apparaten is aanzienlijk gegroeid. Denk aan mobiele telefoons, tablets, laptops en soms ook draadloze luidsprekers of muziek streamers. Daarbij komt de werking van een access point naar voren die vaak onbekend is. Van alle apparten die aangemeld zijn op een access point kan er maar één tegelijk zenden of ontvangen. Des te meer apparaten, des te minder tijd krijgen ze en des te trager wordt de verbinding.

Tweede punt is het zendvermogen. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat een WiFi verbinding uit twee partijen bestaat, bijvoorbeeld het access point en een mobiele telefoon. Door het vermogen van het accesspoint te vergroten wordt inderdaad de ontvangst op de mobiele telefoon beter. Maar het vermogen van de mobiele telefoon kan niet veranderd worden. De telefoon “hoort” het access point prima maar het access point “hoort” de telefoon niet.

Daarom spreken we tegenwoordig van “small cell” technologie. Het vermogen wordt beperkt zodat de cirkel waarbinnen goede ontvangst mogelijk is kleiner wordt. Dat heeft ook als gevolg dat er minder apparaten aanmelden op het access point, twee vliegen in één klap.

In dit geval geldt “Less is more”.