Goed advies is de basis van succes

Soms groeit een netwerk uit zijn voegen. WiFi werkt vaak niet goed en soms kunnen mensen niet thuiswerken. Eigenlijk zou het netwerk eens flink opgefrist moeten worden maar het is nu te druk en er is geen geld en tijd. 

Als u er zo over denkt dan kom ik graag een keer vrijblijvend bij u langs om helder te maken wat Mikrotik voor u kan betekenen.

MikroTrain Cases

Advies

Voor een goed advies is een gedegen onderzoek nodig waarbij alle ins en outs aan bod komen. Het advies is eigenlijk een blauwdruk. De huidige problemen moeten worden opgelost maar ook voor de toekomst moet er een plan zijn. Daarbij is vaak zo dat de investering in materiaal ondergeschikt is aan het aantal uren arbeid dat er in zit. Maar met een goed plan, een goede “roadmap”, kunt u wel weer jaren vooruit zonder problemen.

Engineering

Engineering is niet meer dan het advies ten uitvoer brengen. Praktische zaken komen aan bod zoals wie doet het werk? Misschien hebt u een huis installateur, misschien een vaste leverancier of ICT partij die het netwerk beheert. Er wordt een planning gemaakt, wanneer kan e.e.a. uitgevoerd worden. Uiteindelijk volgt er een oplevering en documentatie waarin alles beschreven staat.

Migratie

Migratie en engineering liggen dicht bij elkaar. Bij migratie is er al een netwerk maar het moet uitgebreid of vernieuwd worden. Migratie betekent dat de aanwezige apparatuur vervangen wordt door Mikrotik. Dit is om eenvoud van beheer en stabiliteit te realiseren. Net als bij engineering volgt ook hier een oplevering en bijbehorende documentatie.

WiFi

De afkorting WiFi staat voor Wireless Fidelity. Fidelity betekent betrouwbaarheid. Maar vaak is WiFi niet zo betrouwbaar als u zou willen. Toch is goede WiFi haalbaar mits het ontwerp goed is. Elke situatie is verschillend en vraagt een andere oplossing. Misschien heeft u een punt naar punt verbinding nodig of een zgn. publieke hotspot. Vanuit het advies en een meting ter plekke volgt een ontwerp. De oplevering bestaat uit een controle meting en rapportage.

Wilt u meer weten over MikroTrain?